Informace pro rodiče

i v tomto školním roce se budeme scházet pravidelně každé úterý od 16:30 do 18:00 v klubovně v DDM.
Pokud se vaše dítě nebude moci z jakéhokoliv důvodu schůzky zúčastnit, je třeba ho omluvit předem, nejlépe přímo u vedoucích kroužku.
V případě zrušení nebo přesunutí termínu schůzky budete informováni buď od vedoucích, nebo z DDM. Aktuální informace o naších akcích a dosažených výsledcích lze získat na webových stránkách www.trca.cz. Řádným členem kroužku se stává dítě, které má podanou přihlášku a zaplacený roční poplatek. Výše poplatku pro tento rok je 600.- Kč, který může být snížený na 400.- Kč v případě, že člen kroužku má vlastní RC automobil kompatibilní s klubem provozovanými modely v měřítku 1:28 MINI-Z RACER (alternativně MINI-Z/AWD, IWAWER, ALS280). Pořídit si vlastní automobil není složité a pro ty, kterým se stane ježdění víc než jen docházení na kroužek, je i vhodné. Nákup lze uskutečnit, nejlépe po poradě s námi, samostatně přes Internet, nebo prostřednictvím klubu, který má u dodavatele slevu. Totéž platí pro nákup náhradních a tuningových dílů.